ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Υ.Π

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει :

  • Τρεις (3) θέσεις Ερευνητών κατόχων τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων.
  • Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής μέριμνας.
  • Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής μέριμνας με πολυετή εμπειρία (άνω της δεκαετίας) (10),
  • Μιας (1) θέσης Υπεύθυνου Συνηγορίας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων κατόχου τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων,
  • Μιας (1) θέσης Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Επαγγελματιών κατόχου τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων.
  • Έξι (6) θέσεις ερευνητών πεδίου κατόχων τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων.
  • Δυο (2) θέσεων Υπεύθυνων α)Επικοινωνίας και Αναφοράς β) Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Προγράμματος σε συνεργασία και με το Εθνικό Γραφείο της UNICEF κατόχου τίτλου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Τις αιτήσεις θα τις βρείτε εδώ (word-1) (word-2) (word-3) (word-4) (word-5) (word-6) (word-7)

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ (αρχείο excel)