ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ι.Υ.Π.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία θέση ΠΕ Βιοεπιστήμονα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Γενετικής του Ι.Υ.Π.

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ