ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Υ.Π

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία θέση Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα ή Χημικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο)για την Δ/νση Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας (ΕΚΛ) του Ι.Υ.Π Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf) Την αίτηση θα […]