ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Υ.Π

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει : Τρεις (3) θέσεις Ερευνητών κατόχων τίτλων ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής μέριμνας. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών […]