431 – 16/05/2024 Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης για την επιλογή υποψηφιοτήτων για απασχόληση στο έργο «Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» («Support to prevent and combat child sexual abuse-CSA» – PreventCSA@EU – ISF/2022/SA/1.4.1.)

social-media-1989152_1920_2

Για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης πιέστε εδώ