Σεμινάριο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

2-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδίου διοργανώνει στις 13-14 Απριλίου 2013 το 100 σεμινάριο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Συμμετοχής.