Skip to content

Φάρμακα ασύμβατα με την ανεπάρκεια του ενζύμου G6PD

Φάρμακα-G6PD v2

Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν τα ασύμβατα φάρμακα με την ανεπάρκεια του ενζύμου G-6-PD.

Φάρμακα/ ουσίες που απαγορεύονται.
Αναλγητικά / Αντιπυρετικά
ακετανιλίδη
ακετοφαινετιδίνη (φαινακετίνη)
αμινοπυρίνη *
αντιπυρίνη *
ασπιρίνη *
φαινακετίνη
προξενικό οξύ
πυραμιδόνη
Ανθελονοσιακά
χλωροκίνη *
υδροξυχλωροκίνη
μεπακρίνη (κινακρίνη)
παμακίνη
πεντακίνη
πριμακίνη
κινίνη *
κινοσίδη 
Κυτταροτοξικά  / Αντιβακτηριδιακά
χλωραμφενικόλη
κο-τριμοξαζόλη
φουραζολιδόνη
φουρμεθονόλη
ναλιδιξικό οξύ
νεοαρσφαιναμίνη
νιτροφουραντοΐνη
νιτροφουραζόνη
παρα-αμινοσαλικυλικό οξύ
Καρδιαγγειακά Φάρμακα
προκαϊναμίδη *
κινιδίνη *
Σουλφοναμίδες / Σουλφόνες
δαψόνη
σουλφακεταμίδη σουλφαμεθοξυπυριμιδίνη
σουλφανιλαμίδη
σουλφαπυριδίνη
σουλφασαλαζίνη
σουλφισοξαζόλη
Διάφορα
μεθυλντόπα, ασκορβικό οξύ *
διμερκαπρόλη (BAL)
υδραλαζίνη
μεστρανόλη
μπλε του μεθυλενίου
ναλιδιξικό οξύ
ναφθαλίνη
νιριδαζόλη
φαινυλυδραζίνη
μπλε τολουιδίνης
τρινιτροτολουόλιο
ουρική οξειδάση
βιταμίνη Κ* (υδατοδιαλυτή)
πυρίδιο (υδροχλωρική φαιναζοπυριδίνη)
κινίνη *
Διάφορες ουσίες- τροφές που αποφεύγονται.
Κουκιά (φάβα)
Ποτά που περιέχουν κινίνη
Ηδύποτα πχ Tonic water μερικά κόκκινα κρασιά τύπου campari
Πικροπέπονο
πεπόνι τροπικών χωρών
Napthalene (Ναφθαλίνη)
Lawsomia mermis (Henna) που παράγει την ναφθοκινόνη χρωστική βαφή
Μερικά προϊόντα σόγιας που έχουν έκδοχα του φυτού κυαμοειδών
Φάρμακα/ ουσίες ασφαλή.
Προσοχή μόνο σε θεραπευτικές δόσεις.
Ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη)
Tylenol, Tralgon, υδροξυακετανιλίδη)
Ακετοφαινετιδίνη (φαινακετίνη)
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) *
Αμινοπυρίνη (Pyramidon, amidopyrine) *
Ανταζολίνη (αντιστίνη)
Αντιπυρίνη *
Ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) *
Τριεξυφαινιδύλη (Artane)
Προβενεσίδη (Benemid)
Υδροχλωρική προκαΐναμίδη (Pronestyl) *
πυριμεθαμίνη (Daraprim)
Κινιδίνη *
Κινίνη *
Στρεπτομυκίνη
Σουλφακυτίνη
Σουλφαδιαζίνη
Σουλφαγουανιδίνη
Σουλφαμεραζίνη
Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη (Kinex)
Σουλφισοξαζόλη (gantrisin)
Τριμεθοπρίμη
Τριμεθοπρίμη-Σουλφισοξαζόλη (contrim, septrin)
Τριπελενναμίνη (πυριβενζαμίνη)
Βιταμίνη Κ*
χλωραμφενικόλη
Χλωρογουανιδίνη (Proguanil, Paludrine)
Χλωροκίνη *
Κολχικίνη
Διφαινυδραμίνη (Benadryl)
Ισονιαζίδη
L-Dopa
Διθειώδες νάτριο μεναδιόνη (Κινόνη)
Μεναπτόνη
π-Αμινοβενζοϊκό οξύ
Φαινυλβουταζόνη
Φαινυτοΐνη

 

Πληροφορίες

* Αυτά τα φάρμακα εμφανίζονται και στις δύο λίστες. Θα ήταν ιδανικό να αποφεύγονται εντελώς αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό θυμηθείτε και συζητήστε με τον ιατρό σας να λαμβάνετε μόνο τις ιδανικές θεραπευτικές δόσεις.

Παραπομπές

1.      Beutler E. «G6PD deficiency». Blood 1994; 84:3613.

2.      Beutler E. «Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency». N Engl J Med 1991; 324:169.

3.      Reclos GJ, Hatzidakis CJ, Schulpis KH. «Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency neonatal screening: preliminary evidence that a high percentage of partially deficient female neonates are missed during routine screening». J Med Screen 2000;7:46-51.

4.      Τ. Σδόγγου, Κ. Σούλπη «Ανεπάρκεια ενζύμου G6PD φάρμακα και ουσίες που αντενδείκνυνται στη νόσο». Παιδιατρική 2018:81(2)152 – 164.

5.      Luzzatto L, Nannelli C, Notaro R. «Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency». Hematol Oncol Clin North Am. 2016 Apr;30(2):373-93.

6.      Susan J Harcke , Denise Rizzolo, H Theodore Harcke «G6PD deficiency: An update» JAAPA. 2019 Nov;32(11):21-26.