Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Σεξουαλική Αγωγή στην Ευρώπη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2

H Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής μετέφρασε κατόπιν σχετικής άδειας  εγχειρίδιο με θέμα : Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Σεξουαλική Αγωγή στην Ευρώπη – Ένα πλαίσιο που απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικές και υγειονομικές αρχές και ειδικούς”. Το εγχειρίδιο έχει στόχο να συμβάλει στην εισαγωγή της ολιστικής σεξουαλικής αγωγής παιδιών και εφήβων {ηλικίας από 0-18 ετών} και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (αρχείο pdf).