” Θηλασμός και Υγεία: Στόχος Δημόσιας Υγείας “

5.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργάνωσαν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα:

Θηλασμός και Υγεία: Στόχος Δημόσιας Υγείας

To παρόν στην ημερίδα έδωσαν η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας κ. Κανακά Χριστίνα, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Σγουροπούλου, η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων & Δημόσιας Υγείας κ. Βασιλάκου Τόνια ενώ επίσημο χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργείο Υγείας απηύθυνε ο κ. Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος, προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμου 2022, ενώ η θεματολογία αφορούσε την ολιστική φροντιδα του παιδιού και της μητέρας με θέμα τον μητρικό θηλασμό και απώτερο στόχο την δημόσια υγεία.

Ευθύνη της «Αλκυόνης» αποτελεί διαχρονικά τόσο η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού όσο και η εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας. 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού (ΙΥΠ) υλοποιεί από τον Απρίλιο του 2013 το πρόγραμμα «Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού».  Πρόκειται για ένα Εθνικό πρόγραμμα προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού. Η ανάγκη χάραξης Εθνικής πρωτοβουλίας για τον Μητρικό Θηλασμό αποτυπώθηκε στην Εθνική Μελέτη που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΙΥΠ το 2007, κατά την οποία τα ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού ήταν εξαιρετικά χαμηλά. Η «ΑΛΚΥΟΝΗ» στόχευσε και στοχεύει στην αλλαγή της στάσης της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο Μητρικό Θηλασμό, με σκοπό ο Μητρικός Θηλασμός να αποτελέσει την αυτονόητη επιλογή. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από δράσεις για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, την υποστήριξη των θηλαζουσών και την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της «Αλκυόνης» μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο : www.ich.gr

Οι συντελεστές της εκδηλωσης ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας που με το ενδιαφέρον τους και την διάδραστική τους συμμετοχή έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλωση.