Ενήλικοι ασθενείς με Ενδογενείς Διαταραχές μεταβολισμού από το Ι.Υ.Π. σε τμήματα Νοσοκομείων ενηλίκων.

child-2293839_1920

Πρωτόκολλο μετάβασης ενηλίκων ασθενών με Ενδογενείς Διαταραχές μεταβολισμού από το Ι.Υ.Π. σε τμήματα Νοσοκομείων ενηλίκων,πιέστε εδώ (αρχείο pdf).