Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας έκτακτου προσωπικού…

social-media-1989152_1920_2

ΑΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ και μίσθωσης έργου στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων PD Ref. No. : GRC/PD/2021/007 με τίτλο: «Programmatic Review of Services available and accessible to Children in the shelters of the Network of the General Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality», και PD Ref. No.: GRC/PD/2021/009 με τίτλο : «Child Guarantee: transforming institutional care and enhancing alternative and community-based care for children in Greece», που συχρηματοδοτούνται από την UNICEF στα πλαίσια της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: “Call for Expression of Interest: Supporting children to transition from residential to family or community – based care” και υλοποιούνται από την Δ/νση Ψ.Υ.Κ.Π. του Ι.Υ.Π.

Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ