Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μιας (1) θέσης κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού….

social-media-1989152_1920_2

 Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μιας (1) θέσης κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 8 μηνών, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο) για την ενίσχυση της γραμματείας screening της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π

Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ