Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα ….

social-media-1989152_1920_2

Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Γενετικής του Ι.Υ.Π..

Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ