Απόσπασμα πρακτικού επιλογής για απασχόληση στην πολυκλαδική ομάδα του Κέντρου Ημέρας Αττικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

social-media-1989152_1920_2

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης πιέστε εδώ (αρχείο pdf).