«ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΥΠ – 06/02/2023

06-02-2023_CongressPhotoSmall (002)

Με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Child Guarantee» και τη συνεργασία της ΔΨΥΚΠ με τη UNICEF διεξάγεται η συνεδριακή αυτή ημερίδα με θεματικά επίκεντρα το μετασχηματισμό των υπηρεσιών κλειστής φροντίδας σε κοινοτικής κατεύθυνσης, τον ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών στη διαδικασία αυτή και την προοπτική του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.