ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Νο:443-02/06/2022

social-media-1989152_1920_2

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης για την πλήρωση μίας θέσης ΤΕ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων μερικής απασχόλησης (4ωρο 5θήμερο), με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 24 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του Ιατρείου του Ι.Υ.Π. της υπ’ αριθμ 319-04/05/2022 (96ΑΞ469ΗΣ3-ΓΞ8) ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης πιέστε εδώ (αρχείο pdf).