ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Νο:440-02/06/2022

social-media-1989152_1920_2

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων  πλήρους απασχόλησης (8ωρο 5νθημερο), διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών του Ι.Υ.Π  (υπ’ αριθμ 318-04/05/2022 – ΑΔΑ 91ΡΑ469ΗΣ3-ΟΥ0).

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης πιέστε εδώ (αρχείο pdf).