ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία (1) θέσης κλάδου Τεχνολόγου Ακτινολόγου  για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA μερικής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα, διάρκειας ενός (1) έτους στον Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων του Ι.Υ.Π.

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ