ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Ι.Υ.Π.

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.»

Το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς θα το βρείτε εδώ