ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ι.Υ.Π. 2

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία θέση Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα ή Χημικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο)για την Δ/νση Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας (ΕΚΛ) του Ι.Υ.Π

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ (αρχείο word)

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ (αρχείο excel)