ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ι.Υ.Π.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει Μία θέση ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση Γενετικής του Ι.Υ.Π.

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ 

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ 

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ