ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ι.Υ.Π.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού, επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος, με κεφαλή για υποδοχείς μικροπλακών και τους απαραίτητους υποδοχείς μικροπλακών για τις ανάγκες της Δ/νσης Γενετικής του Ι.Υ.Π.» συνολικού προϋπολογισμού 11.160,00 ευρώ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης το βρίσκετε εδώ (αρχείο pdf)

Για πληροφορίες Δ/νση Γενετικής τηλ: 2132037332, 333