ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Ι.Υ.Π.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία (1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων  μερικής απασχόλησης (4ωρο 5νθημερο), διάρκειας 24 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του ιατρείου του Ι.Υ.Π.

Το κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ

Την καρτέλα υποψηφίου θα την βρείτε εδώ