ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – BESTREMAP PROJECT

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Δ/νση ΚΑΠστα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Joint Action on Implementation of Validated Best Practices in Nutrition — Best-ReMaP» με κωδικό προγράμματος 951202 και ακρωνύμιο «Best-ReMaP» που συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) προκηρύσσει:

2 θέσεις εργασίας (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης (4ωρο 5θημερο) διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του έργου, ερευνητών (Junior Researchers).

 

 

Το κείμενο της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ (αρχείο pdf)

Αίτηση για την θέση Junior A (αρχείο word Junior A)

Αίτηση για την θέση Junior B (αρχείο word Junior B)

Καρτέλα υποψηφίου για την θέση Junior A (αρχείο excel A)

Καρτέλα υποψηφίου για την θέση Junior B (αρχείο excel B)