«θέση κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού για την γραμματεία screening της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π. υπ’ αριθμ 83 – 15/02/2021»

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία (1) θέσης κλάδου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 8 μηνών, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο) για την ενίσχυση της γραμματείας screening της Δ/νσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π..

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως και την Τετάρτη 03/03/2021

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ