Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση ΠΕ Διαιτολόγου

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Δ/νση ΚΑΠ) στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Joint Action on Implementation of Validated Best Practices in Nutrition — Best-ReMaP» με κωδικό προγράμματος 951202 και ακρωνύμιο «Best-ReMaP» που συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) προκηρύσσει μια θέση ΠΕ Διαιτολόγου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών με την δυνατότητα επέκτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο)

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ (αρχείο word)

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ  (αρχείο pdf)

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ (αρχείο excel)