Μεταφορά ημερομηνίας ανοίγματος των φακέλλων σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Ι.Υ.Π.

Λόγω της καθυστερημένης παραλαβής των φακέλλων που έχει δημιουργήσει η πανδημία (Covid-19), το άνοιγμα των φακέλλων του διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας στο Ι.Υ.Π θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 22/12/2020.

 

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση σας.