Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Ιατρού Εργασίας στο Ι.Υ.Π.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΙΥΠ για (1) έτος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, έως την Παρασκευή, 11/12/2020 και ώρα 14:00.

 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για το ΤΕΥΔ πιέστε εδώ