Αποσφράγιση των οικονομικών φακέλλων του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9

Η αποσφράγιση των  οικονομικών φακέλων προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9 για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  20-05-2020 και ώρα 13.00 π.μ. στο χώρο του Ινστιτούτου.

 

Παρακαλώ όσοι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την διαδικασία αποσφράγισης να επικοινωνήσουν στο

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., προκειμένου να τους σταλούν τα links διασύνδεσης καθως δεν θα υπάρξει φυσική παρουσία λόγω των  έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του covid-19.

 

 

Σημ. Το application  διασύνδεσης θα γίνει μέσω Skype.