ΑΔΑ: ΩΒΓ6469ΗΣ3-8ΗΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Τεχνολόγου - Ακτινολόγου

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στα πλαίσια της ανάγκης κλινικό-εργαστηριακής διερεύνησης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με μεταβολικά προβλήματα των οστών  και έχοντας υπόψη την απόφαση Δ.Ε. 735 – 18/11/2019 για την έγκριση επανα-προκήρυξης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου με Σύμβαση Έργου μερικής απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής αμοιβής 3.600 ευρώ, προκηρύσσει :

 

Μία θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου  για εργασία στο αντικείμενο της μέτρησης οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA μερικής απασχόλησης ένα 8ωρο την εβδομάδα, διάρκειας ενός (1) έτους με Σύμβαση Έργου

 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

 Επαναπροκύρηξη πιέστε εδώ

 Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ