ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Alliance for children on the move: Standard Operating Procedures for Guardians» - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G], το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020), προκηρύσσει μία θέση Επιστήμονα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο 8ωρο, σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), διάρκειας ενός (1) έτους.

 

Λήψη  αρχείων :

 

Θέσης προκήρυξης (αρχείο pdf)

 

Αίτηση υποψηφίου (αρχείο word)

 

Καρτέλα Υποψηφίου (αρχείο excel)