ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ: "ΑΛΚΥΟΝΗ"

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για την υποστήριξη και την προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα προκηρύσσει μία (1) θέση Κοινωνικού Επιστήμονα (σύμβαση ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους

 

 

 

Λήψη  αρχείων :

 

Θέσης προκήρυξης (αρχείο pdf)

Αίτηση υποψηφίου (αρχείο word)

Καρτέλα Υποψηφίου (αρχείο excel)