Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Παιδιάτρου μερικής απασχόλησης

H Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για την υποστήριξη και την προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα ανακοινώνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Παιδιάτρου μερικής απασχόλησης (5νθημερο-4ωρο) διάρκειας ενός (1) έτους.

 

Προκήρυξη θέσης

 

Καρτέλα υποψηφίου

 

Αίτηση Προκήρυξης