03-06-2016 - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ – Αρ. Πρωτ. 2679/03.06.2016

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής  στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για την υποστήριξη και την προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα προκηρύσσει μία (1) θέση Παιδιάτρουμε σύμβαση μερικής απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν:

1.    ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που μπορείτε να βρείτε εδώ

2.    ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που μπορείτε να βρείτε εδώ

3.    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 06/06/2016 ημέρα Δευτέρα έως 20/06/2016 ημέρα Δευτέρα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος), Τ.Κ. 11527, Υπόψη: κας Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου, Διευθύντριας Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.( http://www.ich.gr/el/ ) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7701557 (καθημερινές 9.00-15.00)

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τη βρείτε εδώ