Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ιατρού ακτινολόγου

 

Tο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (46/30.4.2013), προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης:

 

Μία θέση Ιατρού-Ακτινολόγου για τον Τομέα Νοσημάτων Μεταβολισμού των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου αλλοδαπού, ισότιμα αναγνωρισμένου
  • Τίτλος ειδικότητας Ακτινολογίας, με διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία μετά την απόκτηση της ειδικότητας
  • Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
  • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
  • Ακτινολογική άδεια, την οποία θα διαθέσει για τη λειτουργία του απεικονιστικού εξοπλισμού του Τομέα.
  • Εμπειρία στο  χειρισμό οστικού πυκνομέτρου
  • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προηγούμενη εμπειρία στην Παιδοακτινολογία
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Ακτινολογίας

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα απασχολείται δύο 4ωρα/εβδομάδα (πρωινή ώρα).

Αιτήσεις-βιογραφικά θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 28 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2013 στη γραμματεία του Ι.Υ.Π. ή στο emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2132037305 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ich.gr