Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Στατιστικού Αναλυτή

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει την Πράξη "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών" [Κωδικός MIS372071] στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης, το ΙΥΠ, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει μία (1) θέση Στατιστικού Αναλυτή ημερήσιας (8ωρης) απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών) με αντικείμενο τον σχεδιασμό των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς και την ανάλυση των δεδομένων της πιλοτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

 

Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y(τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία αξιολόγησης) από 15/05/2013 ημέρα Τετάρτη έως 31/05/2013 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη  φόρμα της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)