Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ιατρού εργασίας

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου  για την παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» για ένα (1) έτος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 29/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00' στα γραφεία μας Θηβών και Λεβαδείας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος.

Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (2.000,00 €) δύο χιλιάδες ευρώ

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΙΥΠ, Θηβών και Λεβαδείας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, από 17/04/2013 ημέρα Τετάρτη μέχρι την 26/04/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.