Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Τεχνικού Ασφάλειας

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου για την παροχή υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για ένα (1) έτος.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 29/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00' ύστερα από σύντμηση προθεσμίας από την ημέρα δημοσίευσης site του ΙΥΠ http://www.ich.gr/el/ ,  στα γραφεία μας Θηβών και Λεβαδείας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος.

Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (2.000,00 €) δύο χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΙΥΠ, Θηβών και Λεβαδείας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, από 17/04/2013 ημέρα Τετάρτη μέχρι την 26/04/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.