Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργάτη

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ με κωδικό MIS 346817» προκηρύσσει μια (1) σύμβαση ανάθεσης έργου επαγγελματία υγείας για 2 χρόνια.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.