Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ιατρού ακτινολόγου

 

Tο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (46/30.4.2013), προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης:

 

Μία θέση Ιατρού-Ακτινολόγου για τον Τομέα Νοσημάτων Μεταβολισμού των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου αλλοδαπού, ισότιμα αναγνωρισμένου
  • Τίτλος ειδικότητας Ακτινολογίας, με διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία μετά την απόκτηση της ειδικότητας
  • Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
  • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
  • Ακτινολογική άδεια, την οποία θα διαθέσει για τη λειτουργία του απεικονιστικού εξοπλισμού του Τομέα.
  • Εμπειρία στο  χειρισμό οστικού πυκνομέτρου
  • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προηγούμενη εμπειρία στην Παιδοακτινολογία
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Ακτινολογίας

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα απασχολείται δύο 4ωρα/εβδομάδα (πρωινή ώρα).

Αιτήσεις-βιογραφικά θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 28 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2013 στη γραμματεία του Ι.Υ.Π. ή στο emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2132037305 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ich.gr

Πρόσκληση σε σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε γυμναστές

 

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013,στις 16.00 μμ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής, το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καισαριανής και το Κέντρο Υγείας του Παιδιού, οργανώνουν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Το σεμινάριο απευθύνεται στους προπονητές και τους παράγοντες των αθλητικών σωματείων της Καισαριανής και ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με τα παιδικά – εφηβικά τμήματα και ακαδημίες.

Το σεμινάριο  περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομιλίες:

 

1.Πρώτες Βοήθειες σε συχνά προβλήματα υγείας σε παιδιά

   Α. Ξεκαλάκη, παιδίατρος

   Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

 

2.Αθλητισμός στην Εφηβική Ηλικία

   Οφέλη, Ιδιαιτερότητες, Όρια & Συμβουλές

   Ν. Σώρρας, φυσίατρος,

   Δ/ντης Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 414 ΣΜΕΝ

 

3.Βασική υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και εφήβους

   Α. Πρασούλη, παιδίατρος

   Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Στατιστικού Αναλυτή

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει την Πράξη "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών" [Κωδικός MIS372071] στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης, το ΙΥΠ, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει μία (1) θέση Στατιστικού Αναλυτή ημερήσιας (8ωρης) απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών) με αντικείμενο τον σχεδιασμό των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς και την ανάλυση των δεδομένων της πιλοτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

 

Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y(τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία αξιολόγησης) από 15/05/2013 ημέρα Τετάρτη έως 31/05/2013 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη  φόρμα της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ιατρού εργασίας

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου  για την παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» για ένα (1) έτος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 29/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00' στα γραφεία μας Θηβών και Λεβαδείας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος.

Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (2.000,00 €) δύο χιλιάδες ευρώ

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΙΥΠ, Θηβών και Λεβαδείας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, από 17/04/2013 ημέρα Τετάρτη μέχρι την 26/04/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Τεχνικού Ασφάλειας

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανάδοχου για την παροχή υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για ένα (1) έτος.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 29/04/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00' ύστερα από σύντμηση προθεσμίας από την ημέρα δημοσίευσης site του ΙΥΠ http://www.ich.gr/el/ ,  στα γραφεία μας Θηβών και Λεβαδείας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος.

Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (2.000,00 €) δύο χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΙΥΠ, Θηβών και Λεβαδείας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, από 17/04/2013 ημέρα Τετάρτη μέχρι την 26/04/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.