Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές σχετικά με τις ακόλουθες προμήθειες:

Οκτώ (8) ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δύο (2) φορητούς Η/Υ, ένα (1) πολυμηχάνημα (φαξ, εκτυπωτή, scanner, φωτοτυπικό), μια (1) ψηφιακή  βιντεοκάμερα, ένα (1) εκτυπωτή, ένα (1) φορητό βιντεοπροβολέα , ένα (1) modem/router, ένα (1) switch, δεκατέσσερα (14) καλώδια και δύο (2) εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από 05/06/2013 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 14/06/2013 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»,

Κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη» (1ος όροφος),

Αθήνα ΤΚ 11526

Υπόψη: Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

Προκήρυξη δύο θέσεων παιδοψυχιάτρων

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει την Πράξη "Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων" στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το έργο θα υλοποιηθεί στο Ρέθυμνο από την 01-06-2013 έως 01-04-2014.

Για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης, το ΙΥΠ, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιαςπροκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εξωτερικών συνεργατών:

 

Δύο (2) θέσεις Επαγγελματιών που θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου διάρκειας 10 μηνών που θα αναλάβουν να παρέχουν υπηρεσίες ψυχο-ιατροδικαστικής προετοιμασίας, ολοκλήρωσης της ανακριτικής διαδικασίας και πραγματογνωμοσύνης καθώς και την εκπόνηση των πραγματογνωμοσυνών.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο ΠΕ Ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τίτλος ειδικότητας Ψυχιατρικής ή Παιδοψυχιατρικής. 

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

 

Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y(τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία της αξιολόγησης) από 29/05/2013 ημέρα Πέμπτη έως 13/06/2013 ημέρα Πέμπτη είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Η φόρμα της αίτησης διατίθεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις www.ich-mhsw.gr και www.ich.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

Για να κατεβάσετε την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ιατρού ακτινολόγου

 

Tο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (46/30.4.2013), προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης:

 

Μία θέση Ιατρού-Ακτινολόγου για τον Τομέα Νοσημάτων Μεταβολισμού των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου αλλοδαπού, ισότιμα αναγνωρισμένου
  • Τίτλος ειδικότητας Ακτινολογίας, με διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία μετά την απόκτηση της ειδικότητας
  • Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
  • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
  • Ακτινολογική άδεια, την οποία θα διαθέσει για τη λειτουργία του απεικονιστικού εξοπλισμού του Τομέα.
  • Εμπειρία στο  χειρισμό οστικού πυκνομέτρου
  • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προηγούμενη εμπειρία στην Παιδοακτινολογία
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Ακτινολογίας

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα απασχολείται δύο 4ωρα/εβδομάδα (πρωινή ώρα).

Αιτήσεις-βιογραφικά θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 28 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2013 στη γραμματεία του Ι.Υ.Π. ή στο emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2132037305 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ich.gr

Πρόσκληση σε σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε γυμναστές

 

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013,στις 16.00 μμ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καισαριανής, το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καισαριανής και το Κέντρο Υγείας του Παιδιού, οργανώνουν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Το σεμινάριο απευθύνεται στους προπονητές και τους παράγοντες των αθλητικών σωματείων της Καισαριανής και ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με τα παιδικά – εφηβικά τμήματα και ακαδημίες.

Το σεμινάριο  περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομιλίες:

 

1.Πρώτες Βοήθειες σε συχνά προβλήματα υγείας σε παιδιά

   Α. Ξεκαλάκη, παιδίατρος

   Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

 

2.Αθλητισμός στην Εφηβική Ηλικία

   Οφέλη, Ιδιαιτερότητες, Όρια & Συμβουλές

   Ν. Σώρρας, φυσίατρος,

   Δ/ντης Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 414 ΣΜΕΝ

 

3.Βασική υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και εφήβους

   Α. Πρασούλη, παιδίατρος

   Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Στατιστικού Αναλυτή

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει την Πράξη "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών" [Κωδικός MIS372071] στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης, το ΙΥΠ, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει μία (1) θέση Στατιστικού Αναλυτή ημερήσιας (8ωρης) απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών) με αντικείμενο τον σχεδιασμό των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς και την ανάλυση των δεδομένων της πιλοτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

 

Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y(τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία αξιολόγησης) από 15/05/2013 ημέρα Τετάρτη έως 31/05/2013 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη  φόρμα της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)