Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης

 

Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα 18/11/2013 το  Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, (3 τηλεοπτικά και 3 ραδιοφωνικά σποτ) στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας προαγωγής του μητρικού θηλασμού για την Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 2011ΣΕ09180092 «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ πράξης 346817 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

 

Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης όπως αυτή περιγράφεται στα Παραρτήματα Α’ και Β' της παρούσας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των €20.500 (Είκοσι Χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από Δευτέρα 18/11/2013 μέχρι και Τετάρτη 04/12/2013 ώρα 14:00

 

Αποσφράγιση προσφορών: 06/12/2013 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος.

 

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά πληροφοριακού συστήματος L.I.S.

 

Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 22/10/2013 το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια "Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων (L.I.S.) για το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.Ε.Ν.)".

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 35.000 ΕΥΡΩ, συμπ. Φ.Π.Α.

 

Κατάθεση προσφορών έως και 22/11/2013, ώρα 14:00

Αποσφράγιση προσφορών: 25/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

 

Προδιαγραφές και πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 08:00 μέχρι 14:00 στo τηλέφωνo 2132037301.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

Νέες Δημοσιεύσεις του Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και των Μετάλλων

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω πρόσφατες δημοσιεύσεις:

1. Athanasopoulou H., Doulgeraki A. The importance of Selenium in pediatrics. Trace Elem Electrolytes 2013, 30 (3): 100-104

2. Doulgeraki A., Monopolis I., Deligianni D., Kalogerakou M., Schulpis KH. Body composition in young patients with galactose metabolic disorders: a preliminary report. J Pediatr Endocrinol Metab 2013, 13: 1-6

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι οι δύο εργασίες  του Τομέα μας που παρουσιάστηκαν ως αναρτημένες ανακοινώσεις στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Υγεία των οστών στα παιδιά (Rotterdam, Ιούνιος 2013) έχουν δημοσιευτεί στο supplement του περιοδικού Bone και είναι οι εξής:

3. Doulgeraki A, Monopolis I, Skarpalezou A, Theodosiadou A, Schulpis KH. Bone status and body composition analysis in young patients with phenylketonuria and hyperphenylalaninemia. Bone abstracts 2013, 2, P14/DOI: 10.1530/boneabs.2.P14

4. Doulgeraki A, Monopolis I, Deligianni D, Kalogerakou M, Schulpis KH. The relationship between bone health and body composition profile in patients with galactose metabolic disorders: implications for practice. Bone abstracts 2013, 2, P6/DOI: 10.1530/boneabs.2.P6

 

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικά γραφείου.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και 31/7/2013, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

(υπόψη κας Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου)

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 - 11527 Αθήνα

Για πληροφορίες Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00 -14.00

α Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου  τηλ. 210-7701557 / 210-7799244)

Προκήρυξη δύο θέσεων ερευνητών

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, πρόκειται να υλοποιήσει υποέργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HEPCOM–Προαγωγή της Υγιεινής Διατροφής και Φυσικής Άσκησης στην Τοπική Κοινότητα, 2013-1016». Το Hepcom υποστηρίζεται από τα Eυρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα Υγείας (2008-2013), το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο για την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας.

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Hepcom, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις ερευνητή/τριας  για συγκεκριμένα παραδοτέα έργα του προγράμματος:

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

-  Βασικό πτυχίο σχετικού κλάδου (πτυχίο ιατρικής, ψυχολογίας ή παιδαγωγικής)

-  μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την υγεία του παιδιού, την αγωγή υγείας και την προαγωγή της υγείας στην εκπαίδευση.

-  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

-  Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 

Προηγούμενη εμπειρία: Συμμετοχή σε έρευνες ή δράσεις προαγωγής υγείας, ικανότητες εκπαιδευτή, ικανότητες διοργάνωσης εκδηλώσεων και καλή επικοινωνιακή δεξιότητα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση απασχόλησης, βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών έως και 22/7/2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

(υπόψη κας Ι. Αντωνιάδου και κας Η. Μπάδα)

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1, 115 27 Αθήνα

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

 

Read more: Προκήρυξη δύο θέσεων ερευνητών