Ημερίδα: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής οργανώνει
Ημερίδα με θέμα: 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
Αθήνα, Κυριακή 29/03/2015
Ξενοδοχείο Divani Caravel, αίθουσα "Horizon"
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ: «Ο μητρικός θηλασμός στην πράξη», στην Αλεξανδρούπολη

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού «ΑΛΚΥΟΝΗ» : Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, οργανώνει εργαστήριο για τον Μητρικό Θηλασμό.

 

Το εργαστήριο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» για ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των θηλαζουσών στην κοινότητα. Με βάση τα αποτελέσματα της «Εθνικής Μελέτης Μητρικού Θηλασμού» του 2009 ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στην υποστήριξη του θηλασμού, από την έναρξή του στο μαιευτήριο αλλά και αργότερα στην κοινότητα, είναι πολύ σημαντικός. Παρά το γεγονός του υψηλού ποσοστού πρόθεσης για θηλασμό τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση, που φτάνει στο 89%, τα ποσοστά αποκλειστικού Μητρικού Θηλασμού πέφτουν στο 41% την πρώτη εβδομάδα, στο 21% τον πρώτο και 0,9 % τον 6ο μήνα. Παράλληλα, η «ΑΛΚΥΟΝΗ» ως συντονιστικός φορέας της πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» επιδιώκει την ενημέρωση των υγειονομικών μονάδων και την κινητοποίησή τους, ώστε η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί σε όσο το δυνατό περισσότερα πλαίσια.

 

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

 

Η ημερίδα μοριοδοτείται με 6 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 

 

Πρόγραμμα

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 165 – 30/01/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι.Υ.Π. ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ»

 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Καθαρισμός των γραφείων, εργαστηρίων, και κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για ένα έτος» ανακοινώνει ότι η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/03/2015 ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 πμ στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος όροφος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

         Αθήνα 26/2/2015

                                                                                                     Αρ. Πρωτ. 283

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής(368/3.2.2015), προκηρύσσει μία (1) θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

·  Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

·   Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) χρόνου σε αιμοληψίες νεογνών ηλικίας 10 ημερών και άνω .

·      Εμπειρία σε χρήση Βιοχημικών Αναλυτών.

·      Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

·      Γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποιημένη).

Επιθυμητά προσόντα:

Θα ήταν επιθυμητό ο υποψήφιος να έχει επιτελέσει πτυχιακή που να σχετίζεται με Ενδοκρινολογία.

 Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y (τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία της αξιολόγησης) από 26/02/2015ημέρα Πέμπτη έως 9/03/2015 ημέρα Δευτέρα  ηλεκτρονικά στην διεύθυνση inchildh@otenet.gr ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»

Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)

Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Π. Γκιργκινούδη, Δ/ντή Δ/νσης Βιοχημικών Εργαστηρίων

 

Για την επιλογή του υποψηφίου και εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη η συμμετοχή στην οποία είναι υποχρεωτική με σκοπό την διερεύνηση της προσωπικότητας του. Το αποτέλεσμα της συνέντευξης θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα προσόντα . Η ημέρα και η ώρα της συνέντευξης θα ανακοινωθεί στον κάθε υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα τηλεφωνικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2132037342 (12:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π. (www.ich.gr)

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 165 – 30/01/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι.Υ.Π. ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

 

Το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό των γραφείων, εργαστηρίων, χώρων υγιεινής συνολικού εμβαδού 920 τ.μ., εκ των οποίων τα 500 τ.μ. περίπου αποτελούν εργαστήρια.

Οι χώροι αυτοί στεγάζονται σε τρία διαφορετικά κτίρια τα εξής:

  • Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526. Σύνολο χώρων  657 τετραγωνικών μέτρων
  • Φωκίδος 7, Αθήνα ΤΚ 11527 4ος όροφος. Σύνολο χώρων  135 τετραγωνικών μέτρων
  • Μεσογείων 38-40, Αθήνα ΤΚ 11527 2ος όροφος. Σύνολο χώρων  128 τετραγωνικών μέτρων

 

Ο καθαρισμός όλων των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ι.Υ.Π. θα είναι καθημερινός, κάθε εργάσιμη ημέρα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές καθαρισμού στην προκήρυξη.

Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να φροντίζει για την καθημερινή καθαριότητα και των τριών χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ι.Υ.Π. με τουλάχιστον μία 8ωρη παρουσία καθαριστή/στριας (το οχταωρο αυτό μπορεί να μοιράζεται στους 3 χωρους) και τουλάχιστον ένας/μία επιπλέον καθαριστής/στρια από τις 13:30 – 17:30 για τους χώρους των εργαστηρίων (στο κεντρικό κτίριο του Ι.Υ.Π. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1)

 

Όλα τα υλικά καθαριότητας και οι σάκοι απορριμμάτων και τα κρεμοσάπουνα και τα χαρτιά υγείας, αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.

Το πλήθος των W.C. που χρήζουν καθαριότητας είναι όπως παρακάτω:

 

  • Στην Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα υπάρχουν 2 WC
  • Φωκίδος 7, Αθήνα ΤΚ 11527 4ος όροφος υπάρχουν 2 WC
  • Μεσογείων 38-40, Αθήνα ΤΚ 11527 2ος όροφος υπάρχουν 2 WC