ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice 'CAN-MDS II'»

με κωδικό GA810508 - REC-RDAP-GBV-AG-2017 που χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή REC Rights, Equality and Citizenship programme 2014-2020, προκηρύσσει:

 

Μία θέση Επαγγελματία Κοινωνικού Επιστήμονα με σύμβαση ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο 8ωρο), διάρκειας ενός (1) έτους.

 

 

 

 

Λήψη  αρχείων :

 

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πιέστε εδώ)

 

Κάρτα υποψηφίου (πιέστε εδώ)

 

Προκύρηξη (πιέστε εδώ)

796/2019 “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό των γραφείων, εργαστηρίων, και κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για ένα (1) έτος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση:

Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Τετάρτη, 09/10/2019 και ώρα 14:00 με την ένδειξη «Καθαρισμός των γραφείων, εργαστηρίων, και κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για ένα έτος».

 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει στην παραπάνω διεύθυνση μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα : 2132037301, 2132037370 ή στα email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε:

 

Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού (Πιέστε εδώ)

 

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης- ΤΕΥΔ (Πιέστε εδώ)

 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Πιέστε εδώ)

 

 

 

703/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ GUTHRIE

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια 120.000 (εκατό είκοσι χιλιάδων) καρτών αιμοληψίας GUTHRIE για το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στα πλαίσια υλοποίησης από το Ι.Υ.Π. του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Ε.Π.Π.ΕΝ.) .

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση:

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Τρίτη, 10/09/2019 και ώρα 14:00

Η αποσφράγιση των υποβαλλόμενων προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη 11/09/2018  και ώρα 11:00, σε μία δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Ι.Υ.Π.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Ρεκλείτη, στο τηλέφωνο 2132037303 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στην κ. Κ. Μιμή στο τηλέφωνο 2132037370 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε εδώ

 

2019/488."Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση ψυχολόγου.

Για να δείτε την προκήρυξη πιέστε εδώ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ.