«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας μηχανής εμφακέλωσης για τις ανάγκες της Δ/νσης ΠΕΝ του Ι.Υ.Π. υπ’ αριθμ 82 – 15/02/2021»

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.),έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 420-18/11/2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ007679475 και την έγκριση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ 21PROC008144971 και ΑΔΑΜ 21REQ008144420 προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να καταθέσουν την προσφορά τους για την προμήθεια μίας μηχανής εμφακέλωσης για τις ανάγκες της Δ/νσης ΠΕΝ σύμφωνα με τις πρόνοιες της με ΑΔΑΜ 21PROC008144971 πρόσκλησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

«Ιατρός Παιδίατρος προκήρυξη υπ’ αριθμ 53 – 01/02/2021»

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία θέση ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ανανέωσης, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο) για την Δ/νση Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π. με κύριο αντικείμενο απασχόλησης την διάγνωση, έναρξη αγωγής, κλινική παρακολούθηση και ρύθμιση αγωγής παιδιών με Φαινυλκετονουρία, Γαλακτοζαιμία και άλλα μεταβολικά νοσήματα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως και την Δευτέρα 22/02/2021

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ 

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ  

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ 

 

 

 

«Ιατρός Παιδίατρος προκήρυξη υπ’ αριθμ 52 – 01/02/2021»

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), προκηρύσσει μία θέση ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ανανέωσης, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο) για την Δ/νση Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΠΕΝ) του Ι.Υ.Π. με κύριο αντικείμενο απασχόλησης την διάγνωση, έναρξη αγωγής, κλινική παρακολούθηση και ρύθμιση αγωγής παιδιών με Συγγενή Υποθυρεοειδισμό και άλλες ενδοκρινολογικές διαταραχές σε παιδιά.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως την Δευτέρα 22/02/2021

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ  

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ (αρχείο excel)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση ΠΕ συνεργαζόμενου Ιατρού – Ακτινοδιαγνώστη με σύμβαση Έργου παροχής υπηρεσιών 12 μηνών για τις ανάγκες του Τομέα Νοσημάτων Μεταβολισμού των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων (ΤΝΜΟ & ΜΜ) του Ι.Υ.Π.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στα πλαίσια της ανάγκης κλινικό-εργαστηριακής διερεύνησης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με μεταβολικά προβλήματα των οστών προκηρύσσει μία θέση ΠΕ συνεργαζόμενου Ιατρού – Ακτινοδιαγνώστη με σύμβαση Έργου παροχής υπηρεσιών 12 μηνών

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, έως την Τετάρτη 30/12/2020.

 

               

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ (αρχείο word)

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ  (αρχείο pdf)

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ (αρχείο excel)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση ΠΕ Διαιτολόγου

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Δ/νση ΚΑΠ) στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Joint Action on Implementation of Validated Best Practices in Nutrition — Best-ReMaP» με κωδικό προγράμματος 951202 και ακρωνύμιο «Best-ReMaP» που συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) προκηρύσσει μια θέση ΠΕ Διαιτολόγου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 μηνών με την δυνατότητα επέκτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, μερικής απασχόλησης (5νθημερο, 4ωρο)

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ (αρχείο word)

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ  (αρχείο pdf)

Καρτέλα υποψηφίου πιέστε εδώ (αρχείο excel)