ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVER) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Της Πράξης

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ»

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας δύο (2) εξυπηρετητών (server) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ηλεκτρονική εφαρμογή e – ΕΣΑ ΚαΠα-Π στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών» με κωδικό ΟΠΣ πράξης 372071 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας θα ανέλθει έως το ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ως κριτήριο ανάθεσης - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται -, είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι από 05/05/2015 έως και 19/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30μ.μ. στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος όροφος τις προσφορές τους

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/05/2015 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Φωκίδος 7  4ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 581 – 23/04/2015

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών" ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό πατήστε εδώ για να δείτε την προκύρηξη

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (word)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Καρτέλα Υποψηφίου (excel) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ: «Ο μητρικός θηλασμός στην πράξη», στο Ηράκλειο

 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού «ΑΛΚΥΟΝΗ»: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ οργανώνει εργαστήριο για τον Μητρικό Θηλασμό.
 
Το εργαστήριο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» για ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των θηλαζουσών στην κοινότητα. Με βάση τα αποτελέσματα της «Εθνικής Μελέτης Μητρικού Θηλασμού» του 2009 ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στην υποστήριξη του θηλασμού, από την έναρξή του στο μαιευτήριο αλλά και αργότερα στην κοινότητα, είναι πολύ σημαντικός.
Παρά το γεγονός του υψηλού ποσοστού πρόθεσης για θηλασμό τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση, που
φτάνει στο 89%, τα ποσοστά αποκλειστικού Μητρικού Θηλασμού πέφτουν στο 41% την πρώτη εβδομάδα, στο
21% τον πρώτο και 0,9 % τον 6ο μήνα.
 
Παράλληλα, η «ΑΛΚΥΟΝΗ» ως συντονιστικός φορέας της πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα Βρέφη
Νοσοκομεία» επιδιώκει την ενημέρωση των υγειονομικών μονάδων και την κινητοποίησή τους,
ώστε η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί σε όσο το δυνατό περισσότερα πλαίσια.
 
Αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
Επιμελητήριο Ηρακλείου
Τετάρτη 22 Απριλίου 2015
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ: «Ο μητρικός θηλασμός στην πράξη», στην Κόρινθο

 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, «ΑΛΚΥΟΝΗ» : Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και το ΣΕΜΜ Ναυπλίου οργανώνει εργαστήριο για το Μητρικό Θηλασμό.
 
Το εργαστήριο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ» για ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των θηλαζουσών.
Με βάση τα αποτελέσματα της «Εθνικής Μελέτης Μητρικού Θηλασμού» του 2009 ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στην υποστήριξη του θηλασμού, από την έναρξή του στο μαιευτήριο αλλά και αργότερα στην κοινότητα, είναι πολύ σημαντικός.
Παρά, το γεγονός του υψηλού ποσοστού πρόθεσης για θηλασμό τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση, που φτάνει στο 89%, τα ποσοστά αποκλειστικού Μητρικού Θηλασμού πέφτουν στο 41% την πρώτη εβδομάδα, στο 21% τον πρώτο και 0,9 % τον 6ο μήνα.
 
Παράλληλα, η «ΑΛΚΥΟΝΗ» ως συντονιστικός φορέας της πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία», επιδιώκει την ενημέρωση των υγειονομικών μονάδων και την κινητοποίησή τους, ώστε η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί σε όσο το δυνατό περισσότερα πλαίσια.
 
Σάββατο 18 Απριλίου 2015
Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου