40/2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΙΥΠ για (1) έτος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ήαυτοπροσώπως), στη διεύθυνση:

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Πέμπτη,31/01/2019και ώρα 14:00

Η αποσφράγιση των υποβαλλόμενων προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 05/2/2019και ώρα 11:30, σε μία δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Ι.Υ.Π.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Ρεκλείτη, στο τηλέφωνο 2132037301 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στον κ. Κ. Μιμή στο τηλέφωνο 2132037370 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε εδώ

 

39/2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΙΥΠ για (1) έτος.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ήαυτοπροσώπως), στη διεύθυνση:

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος Αθήνα ΤΚ 11526, Γραμματεία ΙΥΠ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Πέμπτη,31/01/2019και ώρα 14:00

Η αποσφράγιση των υποβαλλόμενων προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 05/2/2019και ώρα 11:00, σε μία δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Ι.Υ.Π.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Ρεκλείτη, στο τηλέφωνο 2132037301 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στον κ. Κ. Μιμή στο τηλέφωνο 2132037370 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε εδώ

 

 

Για το αρχείο σε word πατήστε εδώ

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.»

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά από 09/10/2018 έως 16/10/2018 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είτε στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «H Αγία Σοφία» κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος όροφος, Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1 Αθήνα ΤΚ 11527. Υπόψη: Λογιστηρίου, για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.

Συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Alliance for children on the move: Standard Operating Procedures for Guardians» - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G], το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020), προκηρύσσει μία θέση Επιστήμονα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο 8ωρο, σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), διάρκειας ενός (1) έτους.

 

Λήψη  αρχείων :

 

Θέσης προκήρυξης (αρχείο pdf)

 

Αίτηση υποψηφίου (αρχείο word)

 

Καρτέλα Υποψηφίου (αρχείο excel)

 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στο “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 (Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο θα αναπτυχθεί για τα εργαστήρια του Ι.Υ.Π. θα πρέπει να είναι συμβατό και με τις απαιτήσεις του ISO 15189:2012 «Medical laboratories-Requirements for quality and competence» , ώστε να είναι εφικτή, σε επόμενο στάδιο, η διαπίστευση των εργαστηριακών υποδομών του Ινστιτούτου).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη (pdf)

 

Πατήστε εδώ για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ (word)