Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με θέμα: «Συντήρηση και αγορά κλιματιστικών μονάδων»

 

   Για την επισκόπηση της υποβολής προσφοράς πιέστε εδώ