291-Επαναπροκύρηξη προμήθειας 2 επιδαπέδιων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων έγχρωμων πολυλειτουργικών Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με δυνατότητες εκτυπωτή, σαρωτή, φαξ για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.» 

 

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αποσφράγιση των οικονομικών φακέλλων του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9

Η αποσφράγιση των  οικονομικών φακέλων προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9 για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  20-05-2020 και ώρα 13.00 π.μ. στο χώρο του Ινστιτούτου.

 

Παρακαλώ όσοι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την διαδικασία αποσφράγισης να επικοινωνήσουν στο

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., προκειμένου να τους σταλούν τα links διασύνδεσης καθως δεν θα υπάρξει φυσική παρουσία λόγω των  έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του covid-19.

 

 

Σημ. Το application  διασύνδεσης θα γίνει μέσω Skype.

 

 

 

 

 

2020/125 : Προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων έγχρωμων πολυλειτουργικών Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με δυνατότητες εκτυπωτή, σαρωτή, φαξ για τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.» 

 

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Αποσφράγιση των φακέλων του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9

 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων του συνοπτικού διαγωνισμού με

ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9 για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)» των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-02-2020 και ώρα 11.30 π.μ. στο χώρο του Ινστιτούτου

 

Σε περίπτωση κωλύματος των μελών της Επιτροπής, η διαδικασία αποσφράγισης δύναται να αναβληθεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα και να μετατεθεί. Στην περίπτωση αυτή θα προηγηθεί ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9

 

Λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής αποσφράγισης των προσφορών που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό με  ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9, η ημερομηνία αποσφράγισης μετατίθεται στις 21/1/2020 ημέρα τρίτη και ώρα 11.30 στην έδρα του Ινστιτούτου.

 

 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων του συνοπτικού διαγωνισμού με

ΑΔΑ 6ΖΒ0469ΗΣ3-1Φ9 για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)»θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13-01-2020 και ώρα 11.30 π.μ. στην έδρα του Ινστιτούτου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος των μελών της Επιτροπής, η διαδικασία αποσφράγισης δύναται να αναβληθεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα και να μετατεθεί.

Στην περίπτωση αυτή θα προηγηθεί ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης.