Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

 

Η επιτροπή εκτιμά την ηθική και δεοντολογική πλευρά όλων των πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών και έρευνας που εφαρμόζονται στο Ι.Υ.Π.

 

Συντονίστρια

Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου, (Παιδίατρος, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής-Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ι.Υ.Π).

 

Μέλη

Σίνα Νάκου, (Παιδίατρος)

Ελένη Παπαευαγγέλου, (Δικηγόρος)

Εμμανουήλ Καναβάκης,( Καθηγητής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών)

Μαργιογκα Φραγκάκη, (Αιματολόγος, Πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου Παίδων "Αγλαϊα Κυριακού")