Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Βιβλιοθηκονόμος

Μιμή Αικατερίνη  Βιβλιοθηκονόμος T.E.I. Αθηνών

Τηλέφωνο 2132037308

Fax 210 7700111

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Υπευθυνος Πλήροφοριακού Συστήματος Screening

Γιώργος Ζολώτας  Προγραμματιστής-Αναλυτής Η/Υ

Απόφοιτος Ε.Α.Π Πατρών (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Τηλέφωνο 2132037308

Fax 210 7700111

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Διεκπεραιωτές Ανιχνευτικού Προγράμματος Νεογνών

Δρεμέτσικα-Γκουζούνα Παναγιώτα Msc Ανθρωπιστικών Επιστημών, πτυχίο Α.Ε  Ε.Α.Π

Λουλουδάκη Αγγελική

Δρεμέτσικα Βάλια

Τηλέφωνο 2132037302

Fax 210 7700111