Αντικείμενα Τομέα Στατιστικής - Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης

 

Στατιστική

Έχει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό των ερευνητικών προγραμμάτων του Ι.Υ.Π. και την επεξεργασία των δεδομένων. Αναλαμβάνει τη στατιστική ανάλυση και συμπερασματολογία των σχετικών προγραμμάτων. Επίσης αναλαμβάνει τη διασφάλιση ποιότητας των στοιχείων του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών καθώς και την εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων που αφορούν το Πρόγραμμα.

 

 

Ιστοσελίδα

Δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του Ι.Υ.Π.

 

 

Τεκμηρίωση

Παράγει βιβλιογραφικές βάσεις που αφορούν όλα τα θέματα που άπτονται της σωματικής ψυχικής και κοινωνικής υγείας του παιδιού. Η βάση των σχετικών ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων «Υγεία του Παιδιού» περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία και περιλήψεις περίπου 15000 δημοσιευμάτων από το 1979 και εμπλουτίζεται συνεχώς. 

 

 

Μηχανογράφηση Screening

Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της μηχανογραφημένης εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (Screening).

Η κύρια δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση του μηχανογραφικού προγράμματος του Ανιχνευτικού Προγράμματος νεογνών (Screening). Οι βασικές λειτουργίες του είναι η καταχώρηση των στοιχείων των νεογνών, η διαχείριση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, η εκτύπωση και η αναζήτηση των στατιστικών στοιχείων.

 

 

Αναφορές

Δημιουργία και αποστολή στις αρμόδιες αρχές οικονομικών και διοικητικών στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Βιβλιοθηκονόμος

Μιμή Αικατερίνη  Βιβλιοθηκονόμος T.E.I. Αθηνών

Τηλέφωνο 2132037308

Fax 210 7700111

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Υπευθυνος Πλήροφοριακού Συστήματος Screening

Γιώργος Ζολώτας  Προγραμματιστής-Αναλυτής Η/Υ

Απόφοιτος Ε.Α.Π Πατρών (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Τηλέφωνο 2132037308

Fax 210 7700111

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Διεκπεραιωτές Ανιχνευτικού Προγράμματος Νεογνών

Δρεμέτσικα-Γκουζούνα Παναγιώτα Msc Ανθρωπιστικών Επιστημών, πτυχίο Α.Ε  Ε.Α.Π

Λουλουδάκη Αγγελική

Δρεμέτσικα Βάλια

Τηλέφωνο 2132037302

Fax 210 7700111